Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Her zaman gelişmeye devam eden Bosna Hersek eğitim sistemi sizlere de birçok farklı alanda en kaliteli ve gelişmiş eğitimleri alma olanağı..

Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Savaşın sona ermesiyle birlikte 1995 yılından itibaren federal bir kimliğe bürünen ve tek devlet çatısı altında yaşanması planlanan Bosna Hersek genelinde; farklı üç toplum için üç ayrı bölgede değişik üç eğitim sistemi mevcuttur. Bosna Hersek’te eğitim sisteminin etnik kimliklere göre farklılık gösterdiği bu bölgelerden kantonlarda, Hırvat popülasyonun egemenliği olduğundan Bosna Hersek eğitim sistemi Hırvatistan’daki gibi yürütülmektedir. Bosna-Sırp Devleti’nde ise uygulanan Bosna Hersek eğitim sistemi, komşu Sırbistan-Karadağ’daki müfredatına göre şekillenmiştir. Boşnakların ağırlıklı olarak yaşadığı Federasyon bölgesinde uygulanan eğitim her ne kadar diğer iki toplum tarafından göz ardı edilse de, yalnızca Müslüman Boşnaklara has bir sistemdir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi(AGİK) tarafından mercek altına alınan Bosna Hersek’te eğitim önceliği; etnik köken, din ve kültür ayrımcılığı yapılmadan, ülkedeki tüm çocuk haklarını gözeten kültürel ve teknik anlamda etkili bir eğitim sisteminin uygulandığı okullar açmaktır.

Bosna’da eğitim sistemi; Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının uyguladığı ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği (European Association of Quality Assurance, ENQA) tarafından geliştirilmiş olan “Kalite Güvencesi Standart ve Uygulama Prensipleri” üye ülkelerinin de kabul ettiği uygulamalar ile esnek bir öğrenim imkanı sunmaktadır. Bosna’da eğitim veren Bosna üniversiteleri; Ulusal Yeterlilik Normları uygulamaları ve tüm doktora programlarının da dahil olduğu bir yükseköğretim anlayışını benimsemiştir. Norveç Bergen’de 2005 yılında gerçekleştirilen Bergen Konferansı’nda, Bosna üniversitelerinin üç temel konuyu geliştirmesi kararlaştırılmıştır;

Yüksek lisans da dahil olmak üzere Saraybosna’da üniversite yükseköğretim programlarının iki aşamalı olması,
Bosna üniversiteleri bünyesindeki verilen yükseköğrenimin diploma ve dereceleri ile öğretim süresinin tanınması,
Kaliteli eğitim güvencesi.

Ayrıca Berlin’de düzenlenen konferansta Bologna kriterlerine; Bosna Hersek, Arnavutluk, Rusya Federasyonu, Vatikan Cumhuriyeti, Andora, Makedonya ve Sırbistan Karadağ da dahil edilerek, toplam üye ülkelerin sayısı 46’ya yükselmiştir.

Bosna Hersek üniversitesi başta olmak üzere tüm Bosna üniversiteleri Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi danışmanlığı ve aracılığı ile Türkiye’den de öğrenci kabul etmektedir. YÖK tanınması bulunduğu için tercih edilmesinde büyük avantaj olan seçkin Saraybosna üniversite seçimlerinin doğru adresi olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi, farklı bir kültür ortamında Bosna Hersek üniversite kalitesini yaşamak isteyen tüm öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmektedir.

Bosna Hersek üniversite eğitiminde kabul gören “eğitim kalitesi” anlayışı iki farklı perspektiften incelenebilir; yüksek öğretim öncesi eğitim ve yüksek öğretim. Günümüzde Bosna’da eğitim, ortaöğretim ve ilköğretim sistemi açısından Yugoslav Eğitim Modelini esas almaktadır ve bu da tüm öğrencilerin yükseköğretim öncesi sağlam temellere sahip olmasını sağlamaktadır. Bosna’da üniversite eğitimi almak için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Bosna Hersek üniversitesi de dahil olmak üzere tüm üniversiteler doğrudan seçilebilmekte ve bununla beraber yükseköğretim süresi de öğrencinin isteği doğrultusunda uzatılabilmektedir. Bağımsızlığın kazanıldığı ilk yıllarda Saraybosna’da üniversite eğitimi düşük düzeyde olsa da, yurtdışındaki üniversiteler ile girilen yoğun işbirliği sayesinde kısa sürede geliştirilmiş ve günümüzde Avrupa standartlarında kaliteye sahip olan bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Bosna Hersek Bosna üniversitesi ve diğer tüm Bosna üniversiteleri, Avrupa Birliği Üniversite Kriteri olarak bilinen Bologna Antlaşması’na tabi olarak günümüzün dünya çapında kariyer sahibi akademik personellerine sahip bir konuma gelmiştir.

Dünyanın her yerinden gelen öğrencilere ev sahipliği yapan ve dünya genelinde akademik çalışmaları ile saygın bir konuma sahip olan öğretim görevlileri ile Bosna Hersek Bosna üniversitesi ve Bosna Hersek’te eğitim veren tüm üniversiteler, Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi aracılığı ile Türk öğrencilere üst düzey bir yükseköğretim imkanı sunmaktadır. Avrupa kültürünün sentezlendiği bir ortamda yaşayarak, YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim tanınmasına sahip ,Bosna Hersek üniversite eğitiminden yararlanmak için Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi danışmanlığı ile sizler de Bosna’da eğitim görebilir ve sahip olduğunuz kaliteli öğrenim ile kariyer hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

 

Üniversitenin Haritası

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!